Degeberga

Kultur och språk

Under sommarhalvåret kom romerna och slog läger just här, nära bäck och skog. Det fanns även andra platser i Degeberga dit romerna kom. Oftast fick de inte stanna längre än tre veckor, sedan var det dags att bege sig vidare till nästa by.

 

Ofta reste de i mindre grupper för då var det lättare att få arbete och bli väl mottagna. Längre tillbaka i tiden färdades romerna med häst och vagn, men dessa ersattes så småningom av bil och husvagn. Allt de behövde i livet lastades på flaket eller i husvagnen.

När lägret hade rests begav sig männen iväg till bönderna runt Degeberga för att söka arbete. Det fanns alltid mjölkkannor och kopparkärl som behövde lagas och förtennas. Arbetet gjordes i utbyte mot en höna, lite mjölk, några ägg eller ett stycke kött – allt beroende på arbetets art och bondens goda vilja. Kvinnorna stannade kvar i lägret och skötte vardags-sysslorna. De lagade mat, tvättade, diskade och höll ett öga på barnen. Från bäcken, som rinner här intill, hämtades vatten, och ved togs ur skogen. Buskarna bakom lägerplatsen blev toalett.

Många romer besökte Degeberga marknad. Här gavs möjlighet att tjäna en extra slant. Romerna var duktiga musiker och dansare och de flesta romska kvinnor kunde spå. För några öre kunde man njuta smäktande ”zigenar-musik” eller få veta allt om sin framtid. Vem kunde motstå det?

När romerna i slutet av 1950-talet blev folkbokförda och bofasta försvann mycket av det traditionella romska livet. Barnen började gå i skolan och lärde sig tala svenska. Den romska gruppen splittras alltmer. Men många romer försöker bevara och behålla den romska kulturen och språket. Med stolthet talar romerna om sina traditioner och sitt språk. Romani chib är ett språk utan nationsgränser. Språket förenar romer över hela världen.

Att vara rom är en kollektiv identitet, på gott och ont. För att skydda gruppen finns ett strängt regelverk. Om någon förr i tiden bröt mot regelverket hölls en ”kris”, en romsk rätte­gång. Personer vars handlingar sågs som ett hot mot gruppen kunde uteslutas ur gemenskapen. Vissa romska grupper håller fortfarande kris. Men regler och straff har förändrats. Gamla straff är uddlösa, idag döms man till böter.

Religionen har varit av underordnad betydelse för romerna. De har antagit den religion som utövats i det land där de för tillfället har bott. Eftersom Svenska kyrkan länge försköt romer anslöt de sig istället till olika frikyrkor, framförallt till Pingstkyrkan.

De romska kulturuttrycken är starka; det är mycket färg och form och det får gärna blänka och glittra.  De romska smyckena var inte bara till lyst, de var deras bank och är det fortfarande. Idag används traditionella kläder och smycken bara vid festliga tillfällen.

Traditionell romsk kultur är idag en inspirationskälla för bland annat modebranschen. Gypset började som en jetsettrend som influerats av romskt kultur, färg och form. Den romska musiken har haft inflytande långt utanför den romska sfären. Var hittar du romska influenser? Se dig omkring! Lyssna!

 

 

Läs gärna berättelser kring romers kultur och språk
 från både romer och lokalbefolkning.

Degeberga

Uppfattningen att Skåne är platt kommer på skam, inte minst i trakten kring Degeberga. Orten ligger i backig terräng, i inland men nära havet. Här finns hembygdspark, årlig marknad och dito spelmansmässa. Sommartid ökar invånarantalet i trakten men Degeberga är också livsplatsen för en stigande andel bofast befolkning. Lokal kultur lyfts fram samtidigt som evenemang utifrån får ta plats. Degeberga ligger på gränsen mellan slätt och risbygd, vilket också inneburit möten mellan olika livsvillkor. Influenser utifrån har på olika bidragit till utvecklingen av Degeberga. Många vill bo på här och skolan har byggts till för att rymma fler elever. När en ort växer förändras ofta användningen av olika platser. Marken där den romska skylten nu står, var längre tillbaka en av de platser dit romer återvände för att slå läger när de kom till Degeberga. Idag ligger skolan ett stenkast bort, gång- och cykelvägar har tillkommit och en stor lekplats anlagts.