Arkelstorp

Arbete och överlevnad

Romerna kom varje år till Arkelstorp. De slog läger på olika platser i byn. Vid ett flertal tillfällen just där du står nu, mitt i byn. Här fanns tillgång till vatten för matlagning och tvätt. Här fanns också sand som användes till förtenning, romernas viktigaste inkomstkälla.

 

Romernas ankomst till byn väckte både nyfikenhet och misstänksamhet. De var ju så annorlunda. Barn och ungdomar närmade sig lägret, fyllda av spänning och förväntan: – Är det samma zigenare som förra året? Barnen vi lekte med?

Före Tv:ns tid blev romernas ankomst en uppmärk­sammad händelse i det annars lugna vardagslivet i byn. Färger, former och toner man aldrig sett eller hört förut. På kvällarna bjöds det på musik och dans och byns nyfikna drog sig ner till lägerelden för att titta, lyssna och förundras. Som tack för underhållningen lade man några öre i hatten.

I Arkelstorp, som på många andra platser, arbetade de romska männen med att laga och förtenna mjölk-kannor och andra kärl åt byns bagare och åt bönderna i trakten. Betalningen kunde bestå av en halv gris, en höna, en skvätt mjölk eller några ägg – det som bönderna kunde undvara och tyckte att arbetet var värt. Kvinnorna spådde om framtiden, i kort eller i handen.

För att få stanna längre än de lagstadgade tre veckorna måste romerna få inskrivet i sin arbetsbok, hur lång tid det utförda arbetet beräknades ta samt ett omdöme om utfört uppdrag.

En morgon var det tyst och tomt där lägerplatsen stått. Romerna hade begett sig vidare till andra byar i trakten, på jakt efter nya försörjningsmöjligheter. De begränsade möjligheterna att försörja sig gjorde romerna till överlevnadskonstnärer. I deras repertoar ingick teaterspel, musikarrangemang, varietéer, spåkonst, dansaftnar, förtenning och försäljning av varor och djur. De tog också arbete på bondgårdar med till exempel potatis-plockning och vedhuggning.

Romerna levde ett liv i utanförskap. De reste gärna i små grupper för då var det lättare att bli accepterade. För att skydda sig och gruppen byggde de upp ett eget samhällssystem med lagar, seder och strategier. Systemet bevarade gemenskapen och höll dem samman, men försvårade också relationen med det svenska samhället och var en bidragande orsak till romernas utanförskap.

 

 

Läs gärna berättelser kring romers arbete och överlevnad
från både romer och lokalbefolkningen.

Arkelstorp

Arkelstorp befinner sig mitt i Skånes sjödistrikt.  Ett landskap som skiljer sig från den skånska schablonbilden. Utöver de många sjöarna är det skogrikt och böljande, inte långt från vare sig gränsen till Småland eller till Blekinge. Här finns en inneboende uppfinningsrikedom, bland annat etablerades Sveriges enda glasspinnefabrik här på 1930-talet. När romer kom till Arkelstorp behövde de arbete för att överleva. Bageriet i byn men också bönder runt omkring behövdes deras tjänster. Romer välkomnades av många men inte av alla. Idag har alltfler av traktens företag anknytning till besöksnäring och till lokalproducerad mat, som sig bör när Kristianstad kommun har profilen ”Spirit of food”.  Andra exempel på näringar i Arkelstorp med omnejd är maskiner till jordbruk och trädgård liksom olika slag av samhällsservice.